Atheneum Cambridge English

Het atheneum is een 6-jarige opleiding. Na het behalen van je eindexamen ontvang je het vwo-diploma. Van klas 1 tot en met 6 krijg je een schat aan kennis mee en ontwikkel je verschillende vaardigheden, die je je hele leven nodig hebt. Je leert analytisch denken, redeneren, argumenteren en interpreteren. Deze academische vaardigheden zijn belangrijk als je gaat studeren aan een universiteit.

Ook leer je om over grenzen heen te kijken, tijdens de lessen, bij de talenturen, maar ook bij allerlei activiteiten buiten de les: de excursies, de werkweek, het meedoen aan wedstrijden en nog veel meer. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn, je talenten te ontwikkelen en te groeien op jouw manier. Op de Nederlandse universiteiten en in de samenleving neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Daarom bieden we Cambridge English op het atheneum aan.

Wat houdt Cambridge English in?
De universiteit van Cambridge heeft een serie examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld, die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma's worden Cambridge Certificates genoemd.

Engels op internationaal niveau
Het Farel Lyceum is een gecertificeerd Cambridge Exam Training Centre. Je krijgt lessen Engels aan de hand van de methode Cambridge English.
Bij deze lessen is de voertaal uiteraard Engels. Daarmee krijg je de kans om het Engels op een zo’n hoog mogelijk niveau te beheersen. Je wordt opgeleid voor het First Certificate English (FCE) examen in leerjaar 3. In leerjaar 5 is het mogelijk deel te nemen aan het examen Cambridge Advanced English (CAE). Deelname aan de examens is vrijwillig. De examenkosten zijn voor rekening van je ouders.